logo_04

Kerkstraat 86 a
1391 HD Abcoude
+31 294 283855
Eussen@training-development.nl
Neem contact op

REACTIES

Peter Eussen combineert een scherpe analyse van groepsprocessen met een dosis relativerende humor en een ‘down to earth’ levenshouding. Dat brengt een proces op gang dat echt is en niet gekunsteld.

- Wico de Boer, World Taks & employment Services.

"Peter is a very unique and professional coach with his special talent and enriched experience in training field. In my career I have participated many training courses, but I have to say the way of coaching demonstrated by Peter is one if the best. Sometimes, I think he looks like Master Yoda from the movie of Star Wars, wise and is able to read people's mind quickly. During the training course, he always inspired me and motivate me to understand myself deeper and more. I really enjoy it."

- Anderson Gong, Vice President, SHV China.

"Peter heeft ons management team al sinds 2009  begeleid in meerdere sessies. Zowel teambuilding, groepsproces als strategiesessies. Iedere keer weer is hij in staat om zowel de groep als de individuele deelnemer zeer scherp te begeleiden en naar een hoger niveau te brengen. Peter heeft een zeer innemende stijl van werken waardoor mensen hem onmiddellijk vertrouwen en bereid zijn zeer open te spreken en zich kwetsbaar op te stellen. Hij is heel sterk en feilloos in het vervolgens duidelijk te maken wat hun gedrag doet in de omgang met andere mensen. Door met hem te werken is ons management team meerdere malen gegroeid, als team en als individueel manager. "

- drs. Kest G.H. Huijsman Managing Director B. Braun Medical B.V.

"Peter is een “partner in business” voor ons bedrijf. Wij investeren in onze jonge talentvolle medewerkers middels een leadership programma waarin Peter voor hun persoonlijke ontwikkeling een dominante rol vervult. Hij weet meesterlijk en met veel respect onze jonge mensen uit diverse landen en continenten te raken en een geweldige bijdrage te leveren tijdens hun learning journey. Keer op keer zijn de diverse landendirecteuren van onze onderneming erg onder de indruk van het resultaat dat Peter en zijn team hebben behaald in de persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers. En graag deel ik met u een meermaals gehoorde quote van deze jonge mensen: This journey with Peter has been life changing for me and he is the man I want to be when I grow up."

- Gerrie Werkman-Mundi . Director HR CRH Europe Distribution

"'Survivalen' in de Ardennen roept wel eens het beeld op van 'Spielerei'. Peter Eussen en Mieke Bello slagen er echter in outdoor activiteiten op zeer professionele wijze te verbinden met de ontwikkeling van je management. Als je eraan toe bent, leidt hun genuanceerde aanpak tot een fundamentele verbetering van je managementkracht en daarmee de sturingskracht van je organisatie. Realiseer je wel: de lat ligt hoog!"

- drs Wim Boomkamp, Voorzitter College van Bestuur, Saxion | University of Applied Sciences

"Indrukwekkend en op onderdelen inspirerend is de wijze waarop Peter Eussen sturing geeft aan de groepsprocessen binnen een team. Zijn rol werkt stimulerend en als katalysator bij de latent aanwezige capaciteiten van de deelnemers. Het was een ervaring die aan de hoge verwachtingen heeft voldaan en die de noodzakelijke teamontwikkelingen zonder meer in een stroomversnelling hebben gebracht.”

- Drs. Marjolein ten Kroode MCM MIM, voorzitter Raad van Bestuur, GGZ rivierduinen

“Het bijzondere van Peters aanpak is dat hij er in slaagt om een brug te slaan tussen het programma van zijn training en de praktijk van alledag op kantoor. Dit maakt zijn training ook tot veel meer dan een teambuildingsactiviteit alleen. Zo spreken we elkaar op kantoor nog wekelijks aan op ‘Pre-Ardenniaans gedrag’. Zonder overdrijving kan ik schrijven dat alle belangrijke beslissingen in onze unit ‘Ardennenproof’ moeten zijn. Zijn ze dat niet dan stuiten ze op flinke weerstand. Het leuke is dat iedereen in de organisatie zich vrij voelt om daar wat over te zeggen.”

- Edwin Linssen, Directeur winkelorganisatie at Plus retail B.V.

“It was super and awesome! Spot on for what we needed. It was really bonding in an unprecedented way. We really created the cement within our team; and we would need one weekend a year like this."

- Marinus Tabak , Teamleader Eemshaven Powerplant RWE

“De kracht van de methodiek vind ik dat aansluitend aan de oefeningen er reflectiemomenten zijn. Van Peter en de andere deelnemers heb ik direct feedback gekregen over mijn vertoonde gedrag. In de training wordt door Peter het geleerde principe of gedrag direct vertaald naar een werk- of privésituatie. Niet alleen Peters jarenlange ervaring in het coachen en begeleiden van individuen en groepen, maar in het bijzonder ook zijn theoretische en intellectuele achtergrond, zijn voor mij onderscheidend. Ik breng nu dagelijks de opgedane leerervaringen daadwerkelijk in de praktijk, zowel professioneel als persoonlijk."

- Deelnemer cultuurprogramma KPMG Meijburg

“It really made the theory lively and tangible. I aw the link to leadership in everyday life in every exercise and in every reflection that we had. This was the first course that gave me insight in every aspect of my dy to day leadership role."

- Niki Storey

“De outdoor activiteiten gevolgd door enkele confronterende discussies en oefeningen binnenskamers onder leiding van Peter hebben het team dichter bij elkaar gebracht. Het resultaat van de ‘wembay-sessies’ was dat we als team en organisatie er wezenlijk beter van zijn geworden: bewuster van onze capaciteiten, beperkingen en eigenaardigheden. Gedurende de training hebben we de basisnormen en -waarden voor onze onderneming gedefinieerd en dit is al jaren onze leidraad en houvast in de dagelijkse praktijk. “

- Drs. Bas de Sonnaville , Grain trader Middle East, Nidera.

“Every time I see you I bless you for being such a wonderful human being and of course a coach. LINK remained one of most cherished memories of my life and all credit to you to make it great , and mind you your mentorship didn't go in vain, it helped me to grow and take bigger roles in business, thank you so much of every thing. “

- Manish Kumar Gautam, Sales leader energy at Honeywell Building Solution, New Delhi, India.