logo

Kerkstraat 86 a
1391 HD Abcoude
+31 294 283855
Eussen@training-development.nl

Neem contact op

METHODIEK

De coaching methodiek die we tijdens de sessies hanteren is sterk gedragsgericht. Het uitgangspunt is het daadwerkelijke gedrag en het effect ervan op de omgeving. Cases uit de dagelijkse praktijk, alsook het “ hier en nu” gedrag zijn belangrijk ‘ruw materiaal’ voor de sessies.

Persoonlijke achtergrond, emotionele ontwikkeling, belevingen en verwachtingen vormen belangrijke thema’s om tot oplossingen en effectief gedrag te komen. Afhankelijk van de knelpunten in gedrag, zoeken we in de gesprekken naar achtergronden en ‘beperkende overtuigingen’ die verdere ontwikkeling blokkeren. Na deze ontdekkingstocht richten we ons met name op het hier en nu en mogelijke veranderingen en ontwikkelingen. De stijl van de gesprekken is pragmatisch en soms confronterend.

coach-de-coach