logo_04

Kerkstraat 86 a
1391 HD Abcoude
+31 294 283855
Eussen@training-development.nl
Neem contact op

VOORBEELDEN

Telecomaanbieder vestigt zich in Nederland.

Een grote telecomaanbieder wilde vanuit Nederland de Europese markt aangaan. Daartoe werd gedurende een korte periode veel commercieel en technisch personeel aangenomen. Aan ons de taak een cultuur van commerciële scherpzinnigheid en sociale eenwording te ontwikkelen.

We planden voor iedere groep van 20 nieuwe werknemers een vierdaagse sessie. Outdoor opdrachten, creatieve oefeningen en business cases lieten zien dat goed samenwerken prima samengaat met een competitieve instelling.

RESULTAAT

Het bedrijf is inmiddels een zeer succesvolle speler in de markt. Het succes is niet alleen commercieel. De deelnemers komen, nu zo’n 15 jaar later, nog steeds twee maal per jaar bij elkaar.

Autoverhuurder wil professionaliseren

Binnen de organisatie bestond vijandigheid tussen de vestigingen en het hoofdkantoor. Daar wilde het verhuurbedrijf graag vanaf. Bovendien zag het bedrijf veel potentie in coachende managers die jong talent op weg kunnen helpen. We gingen aan de slag.

We organiseerden eerst een aantal sessies in de Ardennen. Managers vanuit de hele organisatie leerden samenwerken en begrip krijgen voor elkaar. Ook werd er een interne trainer opgeleid tot coach. Zij hield om de paar maanden coaching gesprekken met de deelnemers. Een jaar later werd dit alles herhaald, maar dan met een groep jonge talenten.

RESULTAAT

Er staat nu een sterke onderneming met gemotiveerde werknemers. De energie is terug in het bedrijf en de omzetgroei evenredig gestegen. Bovendien heeft het bedrijf nu de reputatie in mensen te investeren. Dit trekt nieuwe mensen met ambitie aan en het verloop blijft laag.

High Tech productiebedrijf is op zoek naar leiderschap en betere cross culturele samenwerking.

De hoeveelheid van acquisities veranderingen en verbeterprojecten in dit bedrijf hadden het effect dat managers en professionals hun regie over processen kwijt waren. Dit leidde tot een hoop misverstanden en klachten van klanten. Om meer eenheid en inzicht te krijgen op prioriteiten en de achtergrond en basis van deze klachten hebben we een keten van interventies opgezet om op deze manier de grip op de processen terug te krijgen evenals de verloren gegane inspiratie.

De eerste interventie was een “high impact” interventie met het Managementteam. De openheid en de veranderbereidheid veranderden gestaag terwijl ze samen aan fysieke oefeningen bezig waren. Na deze sessie werden interventies opgezet voor alle medewerkers uit de verschillende betrokken landen. Al deze sessies van 24 uur, werden ingeleid door een MT lid en na iedere sessie ontving het voltallige MT de groepen met hun presentaties. Deze bevindingen gingen over leiderschap, cultuur, prioriteiten, cross culturele vraagstukken en teamspirit.
Het MT kwam een maand later terug met mogelijke oplossingsrichtingen. Ook dit was weer een interactieve sessie die door ons begeleid werd. Probleemgebieden werden geïdentificeerd en specifieke interventies werden ontworpen om misverstanden en onduidelijke verantwoordelijkheidsgebieden uit de weg te ruimen.

RESULTAAT

Door zo veel zorg en aandacht te geven aan de menselijke maat bereikte men dat processen veel vloeiender gingen lopen. Niet alle technische fouten werden meteen opgelost, maar de cross- culturele misverstanden werden veel voortvarende aangepakt doordat de deelnemers hadden geleerd feedback helder te geven zonder te veel te oordelen. Luisteren zonder oordeel was dan ook een kernonderdeel van dit programma. Bovendien waren de prestaties vooruit gegaan en het plezier in werk enorm toegenomen.