logo_04

Kerkstraat 86 a
1391 HD Abcoude
+31 294 283855
Eussen@training-development.nl
Neem contact op

EXECUTIVE COACHING

Managers hebben soms behoefte hun denkbeelden te toetsen aan een onafhankelijk adviseur. EED verzorgt daartoe coaching waarbij de deelnemer inspiratie opdoet en feedback krijgt. Dit kan op het gebied van:

 • carrièreverandering
 • zingeving
 • energieverlies
 • reorganisatie
 • burn-out

Wij werken met een aantal psychologische instrumenten waaronder MBTI en Insights Discovery . EED is licentiehouder voor beide instrumenten.

METHODIEK

De coaching methodiek die we tijdens de sessies hanteren is sterk gedragsgericht. Het uitgangspunt is het daadwerkelijke gedrag en het effect ervan op de omgeving. Cases uit de dagelijkse praktijk, alsook het “ hier en nu” gedrag zijn belangrijk ‘ruw materiaal’ voor de sessies.

Persoonlijke achtergrond, emotionele ontwikkeling, belevingen en verwachtingen vormen belangrijke thema’s om tot oplossingen en effectief gedrag te komen. Afhankelijk van de knelpunten in gedrag, zoeken we in de gesprekken naar achtergronden en ‘beperkende overtuigingen’ die verdere ontwikkeling blokkeren. Na deze ontdekkingstocht richten we ons met name op het hier en nu en mogelijke veranderingen en ontwikkelingen. De stijl van de gesprekken is pragmatisch en soms confronterend.

COACHING IN DE PRAKTIJK

De sessies duren anderhalf tot twee uur en vinden plaats buiten de werkomgeving. De frequentie van de gesprekken kan variëren van eenmaal per week tot eenmaal per 6 maanden.

De didactische werkvormen die we gebruiken zijn:

 • het explorerende gesprek
 • persoonlijkheidstesten, zoals “ Insights Discovery” en “MBTI”
 • praktijkoefeningen voor de werksituatie
 • uitleg en exploratie van motieven en achtergronden van gedrag aan de hand van theoretische modellen.

VOOR WIE IS DEZE COACHING?

Deze vorm van coaching is geschikt voor mensen die dreigen vast te lopen in hun werk door een vorm van druk. Maar ook voor mensen die op zoek zijn naar ondersteuning en inspiratie.

De deelnemers zijn in te delen in de volgende categorieën:

 • Managers, die vanwege het politieke spel weinig integere feedbackgevers om zich heen hebben, en derhalve behoefte hebben aan onafhankelijke feedback.
 • Managers die zelf onderkennen dat ze het gevaar lopen in een ‘burn-out’ terecht te komen.
 • Managers of professionals die in hun rol vastlopen op sociaal-emotionele issues van zichzelf.
 • Managers die meer behoefte hebben aan reflectie op hun eigen functioneren of de voortgang van hun loopbaan in het algemeen.
 • Medewerkers die in hun loopbaan dreigen vast te lopen, of hun potentieel niet verwezenlijken door ineffectief emotioneel-relationeel gedrag.

executive-coaching