logo_04

Kerkstraat 86 a
1391 HD Abcoude
+31 294 283855
Eussen@training-development.nl
Neem contact op

COACH DE COACH

Binnen veel organisaties is er vraag naar onderlinge coaching en mentoring. Een effectieve oplossing is, om sleutelfiguren in de organisatie hiervoor te trainen. Zij kunnen vervolgens de anderen o.a. stimuleren om hun professionele ontwikkeling ter hand te nemen. De training richt zich daarbij op:

  • Luisteren zonder oordeel
  • Ieders rol in coaching en mentoring
  • de verantwoordelijkheid laten waar hij thuis hoort
  • observeren van gedrag in het hier en nu
  • het opstellen van persoonlijke ontwikkelingsplannen
  • doorvragen via de levensgeschiedenis
  • omgaan met exploderende gesprekken

De training bestaat uit verschillende modules ( van inzicht in jezelf als coach tot begrip van de ander en het beïnvloeden van de ander) en duurt in totaal zeven dagen, verdeeld over een af te spreken periode.

coach-de-coach